• Blisko dolnej stacji kolei gondolowej
  • Przy głównej ulicy
  • Butikowy kompleks apartamentow
  • Blisko wyciągów narciarskich
  • Najlepsze trasy narciarskie

Kontakt

Inwestor:
Apartamenty Złoty Widok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 12

KRS 0000549781

Sprzedaż:

Marcin Grzybowski
t: 602 271 149
e: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adresy Inwestycji:
Szczyrk, ul. Szczytowa I ETAP - ZAKOŃCZONA

Szczyrk, ul. Szczytowa II ETAP - ZAKOŃCZONA

Szczyrk, ul. Olimpijska - W REALIZACJI

Szczyrk, ul. Bukowa - W REALIZACJI (prace projektowe) - SPRZEDAŻ ROZPOCZNIE SIĘ PO UZYSKANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Szczyrk, ul. Salmopolska (przy gondoli) - W REALIZACJI (prace projektowe) - SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA


WYNAJEM APARTAMENTÓW:
tel
.: 791799111

Klauzula informacyjna –Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą - sporządzone na podstawie Art. 13 RODO

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Apartamenty Złoty Widok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 12, Inspektorem danych osobowych administratora jest Marcin Grzybowski tel 602271149, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego, prawnego: związanego z zakupem Przez państwa nieruchomości, podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz podmioty powiązanie z spółką lub wspólnikami spółki: wyłącznie w celu przesłania oferty sprzedaży nieruchomości.

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Art. 6 ust. 1:

- w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,…)

- w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem się nasze ofertą (b) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;)

- podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

- w celu księgowym na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;)

4) posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeśli dane dotyczą zawartej z Administratorem umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), jeśli sąÂ zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych.

 

Formularz kontaktowy

...

Lokalizacja inwestycji